Werkloze ouderen

Ondanks mijn relatief jonge leeftijd – begin dertig – heb ik een artikel geschreven over werkloze ouderen. Want ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt, hebben vijftigplussers die hun baan verliezen, toch te maken met langdurige werkloosheid (langer dan 12 maanden). Die groep bleek afgelopen twee jaar zelfs een beetje te zijn gegroeid. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau uit 2015 blijkt dat langdurige werkloosheid onder ouderen geen conjunctureel, maar een structureel probleem is. Zij verliezen niet vaker hun baan dan jongeren, maar áls ze zonder werk raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.

In de regio Eindhoven heeft een aantal bedrijven bedacht (waaronder de gemeente, UWV, een woningcorporatie, het vliegveld en anderen) om die ouderen te koppelen aan werkgevers. Dit om werkgevers te laten zien dat oudere werknemers flexibel, gemotiveerd en digitaal vaardig zijn, maar ook om ouderen te laten zien dat werk vandaag de dag meer is dan één vaardigheid.

Eigenlijk wilde ik bij de start van het project al een verhaal maken, in maart 2020. Toen brak helaas een pandemie uit en verschoof onze collectieve aandacht. Nu, twee jaar later, toog ik naar Eindhoven en zag ik: twee derde van de deelnemers heeft een baan gevonden.

Lees het verhaal hier.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *